Поверителност

Личните данни, които предоставяте на action-section.com ще бъдат използвани единствено и само във връзка с обслужването Ви като клиент – за обработка и доставка на поръчката, осъществяването на връзка с Вас и доставяне на информация под формата на информационен/промоционален бюлетин (кратко телефонно съобщение - sms, или електронна поща - email), абонаментът, за които можете да отмените по всяко време. action-section.com Ви гарантира, че личните Ви данни няма да бъдат предоставяни на трети лица или използвани за цели различни от горе упоменатите.